Menno Ammerlaan: “We bouwen pas als we kunnen verkopen”

15 feb 2010 - Gepubliceerd in Food & Agri Magazine van Rabobank Zuid-Holland Midden

Voor Ammerlaan Grond- en Hydrocultuur was 2009 een jaar vol hoogtepunten. De potplantenkwekerij vierde niet alleen haar vijftigjarig jubileum, ze sleepte ook twee prijzen in de wacht. Met het product Croton Tamara won ze in het voorjaar de noviteitenprijs van Flora Holland. In november volgde de Ondernemersprijs van Pijnacker-Nootdorp voor het getoonde lef, de pioniersgeest en de toekomstvisie van het bedrijf.

 

Van oorsprong is Ammerlaan Grond- en Hydrocultuur een familiebedrijf dat zich richtte op de teelt van groente. Sinds 1980 stapte het geleidelijk over op de potplantenteelt. Tegenwoordig staan er honderd soorten in vierhonderd verschillende variëteiten. Het assortiment bestaat onder meer uit Draceana, palmen, Yucca en Croton. Van het uitgangsmateriaal komt tachtig procent uit Costa Rica. Ongeveer 25 procent wordt opgekweekt in hydrokorrels en 75 procent in potgrond. Menno en Leon Ammerlaan namen het vijftig jaar oude bedrijf in 2002 over van hun vader. Sinds 2008 runnen ze het samen met hun neef Arjan Ammerlaan en  verkoper Dennis Smits.

 

Waarheid

Sinds Menno Ammerlaan in 1988 in het bedrijf kwam, zag hij de totale kasoppervlakte uitgroeien van 15.000m2 naar 41.500 m2. “Toen we voor de eerste keer uitbreidden, verdubbelde het bedrijf in omvang. Zo’n grote uitbreiding is een van de gevaren in tuinbouwland. Een sterke bedrijfsgroei brengt een andere organisatiestructuur met zich mee. Dat moet je willen en kunnen. Je wordt van kweker ineens manager en dat is een heel andere tak van sport. Daar moet je je van tevoren goed op voorbereiden.” In 2008, net voordat de economische crisis uitbrak, kocht Ammerlaan nog 18.000m2 grond van de buren met de bedoeling er kassen op te bouwen. Dat plan gaat voorlopig niet door. “We bouwen pas als we klanten voor onze planten hebben. Doordat de markt zo is geslonken, hebben we meer dan genoeg ruimte in onze bestaande kassen. Op sommige momenten staan de kassen bij ons voor een derde leeg. We poten alleen wat we denken af te zetten, anders halen we de prijs alleen maar naar beneden. De gevolgen van de recessie zijn goed merkbaar, omdat Ammerlaan vooral aan het bedrijfsleven levert. “Bedrijven investeren niet, maar wachten af. Ik verwacht dat die situatie het komende jaar zelfs nog erger wordt. Voor de tuinbouw wordt 2010 het jaar van de waarheid.”

 

Investeren

In tegenstelling tot veel andere bedrijven, durft Ammerlaan nog wel te investeren. Begin 2010 starten ze met het opboren van aardwarmte, een investering van zeven miljoen euro.  Water van 70°C wordt van een diepte van twee kilometer opgeboord en gebruikt voor de verwarming van het eigen bedrijf en omliggende bedrijven . “Toen we met dit project begonnen, waren de energieprijzen enorm hoog”, vertelt Ammerlaan. “Inmiddels zijn ze flink gezakt. Die grilligheid maakt ons bedrijf kwetsbaar omdat we er geen beleid op kunnen maken. Met dit project nemen we onze energievoorziening in eigen hand. Natuurlijk nemen we hiermee een risico, maar het zijn investeringen die zich op lange termijn moeten terugverdienen.”

 

Milieubewust

Bij Ammerlaan staat het milieu hoog in het vaandel. Als een van de weinige voldoet deze kwekerij aan het milieukeurmerk. Ze is spaarzaam met gewasbeschermingsmiddelen en gaat bewust om met energie en gas. Ammerlaan: “Voor dit keurmerk wordt er gelet op bedrijfsafval, gas- en elektriciteitsverbruik, meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Wij behoorden tot de eerste drie kwekerijen die eind jaren negentig aan de eisen voldeden. Assimilatieverlichting gebruiken we niet omdat de kosten hiervan niet opwegen tegen het rendement . Gewasbeschermingsmiddelen zetten we heel gericht in. We bestrijden nooit de gehele kas. Verder beschikken we sinds 2007 over een WKK waardoor we efficiënter met gas kunnen omgaan. Straks, als we eenmaal gebruikmaken van aardwarmte, hebben we helemaal geen gas meer nodig. Dan stoten we geen CO2 meer uit en leveren we duurzame energie aan de omliggende bedrijven. Dit is weer een stap verder op het gebied van het milieu en goed voor ons Milieukeurmerk.”

 

Spiegel

Ondanks de slinkende markt, sluit Ammerlaan 2009 met een positief gevoel af. In het voorjaar won zijn bedrijf de Flora Holland Award met het product Croton Tamara. “We haalden deze variëteit veertien jaar geleden uit Suriname en vermeerderden deze zelf in Costa Rica. Het is een echte vernieuwing in de markt omdat deze nauwelijks licht nodig heeft. Dat is uniek voor een plant met witte blaadjes.” In november volgde de Ondernemersprijs van Pijnacker-Nootdorp omdat Ammerlaan er zo goed in slaagt zich te onderscheiden van branchegenoten. Zelfs de recessie mag de pret niet drukken. “Door slechte tijden krijgt iedereen een spiegel voorgehouden. Ondernemers binnen de tuinbouw waren altijd gewend eerst te investeren en dan pas te bekijken wat ze ermee kunnen. Die tijd is nu voorbij. Ondernemen wordt daardoor alleen maar realistischer.”


< Terug naar Publicaties